fbpx

Regulamin

R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW NARCIARSKICH KOMPLEKSU NARCIARSKIEGO „GÓRNIK” ORAZ PRZEŁĘCZY SOKOLA

1. Aby móc korzystać z wyciągów na naszych stokach należy posiadać ważny karnet, zakupiony w jednej z kas na terenie Kompleksu Wyciągów Narciarskich „Górnik” lub Wyciągów Przełęczy Sokola.
2. Pracownik obsługi wyciągów ma prawo do kontroli ważności karnetu.
3. Dojazd do stacji dolnej oraz dojście na peron dozwolone jest wyłącznie po wyznaczonej przez obsługę trasie.
4. Wjazd rozpoczyna się na peronie dolnym, a kończy na górnym. Wczepianie lub wyczepianie się z zaczepów holowniczych na trasie przejazdu jest zabronione.
5. Zaleca się, aby do każdego orczyka podchodzono po dwie osoby, natomiast do talerzyka pojedynczo.
6. Zabrania się jazdy z orczykiem między nogami.
7. Jazda obok toru, zygzakowanie, jazda pługiem, itp. są zabronione.
8. Po wyczepieniu się na peronie górnym, na wysokości tablicy „KONIEC JAZDY”, należy natychmiast oddalić się od peronu, aby nie utrudniać wjazdu innym korzystającym, a tym samym nie stwarzać zagrożenia.
9. Wczepianie się do orczyków/talerzyków jest dozwolone wyłącznie na dolnym peronie, a wyczepianie na peronie górnym.
10.Przejeżdżanie pod liną wyciągów jest zabronione.
11.W przypadku wypadnięcia z trasy wyciągu, należy ponownie ustawić się w kolejce i przejść przez bramkę.
12.Podchodzenie w górę stoku po terenie zjazdu narciarzy jest zabronione.
13.W razie upadku na trasie wjazdowej należy natychmiast puścić uchwyt orczyka, opuścić tor jazdy, a następnie przedostać się do trasy zjazdowej
14.W razie wypadku każdy narciarz lub snowboardzista ma obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu oraz powiadomienia obsługi wyciągu.
15.Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi wyciągu.
16.Do wjazdu poza kolejnością uprawnieni są: obsługa wyciągu oraz ratownicy.
17.Na trasie mogą poruszać się skutery śnieżne służb GOPR lub obsługi wyciągów narciarskich.
18.Podczas trwania jazdy nocnej należy zjeżdżać wzdłuż oświetlonej trasy.
19.Stopień trudności trasy narciarskiej należy wybierać zgodnie z umiejętnościami.
20.Zabrania się jazdy wyciągiem po spożyciu alkoholu lub innych używek.
21.Na stoku mogą znajdować się jedynie osoby jeżdżące na nartach lub snowboardzie. Jazda na wszelkich innych pojazdach np. sanki, skiboby jest zabroniona.
22.Nie zezwala się na prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody właściciela obiektu. Na terenie obu kompleksów obowiązuje Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. [Dz. U. 2011, nr 208, poz. 1241], w której jest mowa o obowiązku zakładania kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16 roku życia oraz o ponoszeniu przez rodziców i opiekunów pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Z treścią ustawy można zapoznać się TUTAJ.
23.Osoby, nie stosujące się do powyższych zasad mogą zostać usunięte poza teren wyciągu narciarskiego oraz mogą być pozbawione karty magnetycznej, a także prawa do zwrotu kaucji i należności za niewykorzystane przejazdy