fbpx
Rzeczka - Sokolec, Góry Sowie, Dolny Śląsk
787 379 587; 602 799 712
Otwarte 9:00 - 21:00

Wypożyczalnia

Zapraszamy do skorzystania z naszej firmowej wypożyczalni sprzętu zimowego. Jest ona zlokalizowania przy wyciągu nr 5 (SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ).

W ofercie szeroki wybór nart, snowboardów, butów, kijów, kasków a także sanek i ślizgaczy dla naszych najmłodszych.

Zapraszamy codziennie w godzinach pracy wyciągów (9:00 – 21:00).


Numery telefonów

  • 889 839 955
  • 692 783 392

Zapraszamy serdecznie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Uprzejmie informujemy, że Wyciągi Narciarskie i Wypożyczalnia, NIP  
8851637032 (dalej:„Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:


1) z Administratorem można się kontaktować:


– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@przeleczsokola.pl


2) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,


3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu :
świadczenia usług związanych z branżą narciarską i turystyczną, utrzymania konta klienta w wypożyczalni sprzętu sportowego, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,


4) mają Państwo prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,


5) informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy wypożyczenia